MŠ Čtyřlístek Hradec Králové
  • -
  • O nás

O naší škole

MŠ Švendova
MŠ Kotěrova

Mateřská škola Čtyřlístek je právní subjekt zřizovaný Magistrátem města Hradec Králové.
Vznikla spojením dvou zařízení MŠ Švendova a MŠ Kotěrova v roce 2003.
Kapacita MŠ je 183 dětí.
Ředitelkou školy je paní Mgr. Martina Mandáková, zástupkyní paní Mgr. Tereza Roušarová, DiS.

Provoz škol je od 6:15 hod. do 16:45 hod. Školné: 600 Kč/měsíc.
Celodenní stravné: 3 - 6 let 37 Kč/den, 7 let 40 Kč/den, platby jsou bezhotovostní.

Režim dne je flexibilní a respektuje individuální potřeby dětí. V dopoledním bloku preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu, odpoledne je pak prostor vyčleněn pro různorodé činnosti a hru.
Všechny třídy jsou organizovány do několika zón: jídelní a pracovní, hrací a odpočinková, což dětem umožňuje v klidu pracovat a i v průběhu hry si kdykoliv odpočinout.
Obě zařízení obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti. Okolí MŠ umožňuje sportovní vyžití dětí i na blízkých hřištích a městských parcích.

Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťuje 14 kvalifikovaných pedagogických pracovnic.
O čistotu a pořádek se starají 2 školnice a 2 uklízečky.
Stravování dětí má na starosti vedoucí ŠJ paní Monika Šejvlová a vaří 4 kuchařky.
Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy, složení jídelníčku můžeme ovlivnit, jelikož obě školky provozují vlastní kuchyni vybavenou dle parametrů EU.

Motto školy: "Nemůžeme všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do Třídních plánů.
Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne.
Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze.
Snažíme se poskytovat každému dítěti určitou volnost, podporovat jeho individualitu a respektovat každé dítě jako jedince.

Spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové na projektu Nadané dítě EU, úspěšná a přínosná je také spolupráce s Fakultní nemocnicí Hradec Králové na projektech Zdravý úsměv a Kačenka stůně. Naše děti se také pravidelně účastní Olympiád pro předškoláky pořádaných Základní školou Sever - v roce 2012 se umístily na krásném druhém místě. Po ukončení projektu Nadané dítě EU probíhá testování dětí předškolního věku. V případě nadprůměrných výsledků byla rodičům nabídnuta spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, využitelná zejména při výuce na ZŠ (individuální vzdělávací plán pro nadané dítě, zvýšená péče učitelů).

Hlavní kontakt

Švendova 1127
500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 512 153

Ředitelka školy: Mgr. Martina Mandáková

E-mail: mssvendovahk@seznam.cz

Mobilní telefon: 725 761 400

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Tereza Roušarová, DiS.

E-mail: mssvendovahk.koterova@seznam.cz

Kontakty na školu Švendova

Švendova 1127
500 03 Hradec Králové

E-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz

Telefon: 495 512 153

Kontakty na školu Kotěrova

Kotěrova 627
500 03 Hradec Králové

E-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz

Telefon: 495 514 139

Kontakt jídelna MŠ Švendova

Telefon: 495 513 083

Bankovní spojení: 10931511/0100

WWW: www.ctyrlistek.net/MS-Svendova.aspx

E-mail: mssvendova.jidelna@seznam.cz

Vedoucí jídelny: Monika Šejvlová

Vedoucí kuchařka: Iva Krištofíková

Kontakt výdejna MŠ Kotěrova

Telefon: 495 513 993

Bankovní spojení: 10931511/0100

WWW: www.ctyrlistek.net/MS-Koterova.aspx

E-mail: mssvendova.jidelna@seznam.cz

Vedoucí kuchařka: Martina Janderová

 

MŠ Švendova

e-mail: ctyrlistekhk@seznam.cz
mobil: 495 512 153
adresa: Švendova 1127, Hradec Králové
Zobrazit mapu

MŠ Kotěrova

e-mail: ctyrlistekhk.koterova@seznam.cz
mobil: 495 514 139
adresa: Kotěrova 627, Hradec Králové
Zobrazit mapu